سخن مدیرعامل

به یاری خداوند بزرگ، شرکت پیشتاز بتن در راستای مأموریت خود با حفظ کرامت انسانی و تکیه بر دانش و تلاش پرسنل متخصص ، مشتری محوری را سر لوحه تفکر و تعهد خود قرارداده است تا با رشد و اعتلای دانش و مهارت کلیه کارکنان از طریق آموزش و ایجاد محیطی سالم، شفاف و مشارکت پذیر در درون سازمان و افزایش کیفیت تولید، در جهت رضایت مشتریان و نیز توسعه مجموعه گام بردارد. لذا اینجانب و کلیه همکاران پرتلاش این مجموعه صنعتی، خود را متعهد به پیشبرد اهداف مذکور با استفاده از بهترین و بروزترین امکانات می دانیم.

رضایت شما مشتریان گرامی نشان دهنده میزان موفقیت ما در جهت دستیابی به این اهداف می باشد.

با احترام

محمدرضا شعیبی

CONTACT WITH US

+880 1718 542 596

info@bdthemes.com