بنیانگذار شرکت پیشتاز بتن روز ، مرحوم جناب آقای حاج مرتضی شعیبی پس از یک دهه فعالیت موفق در زمینه راه اندازی مجموعه تولیدی خانه بتن ، بار دیگر در سال ۱۳۸۰ شرکت بزرگ تولیدی- تحقیقاتی پیشتاز بتن روز را با هدف ارائه خدمات نوین و مدرن به صنعت ساختمان کشور از طریق تولید و توزیع بتن با کیفیت، مطابق با استانداردهای داخلی و بین المللی، تاسیس کردند .اکنون پس از حدود دو دهه فعالیت موفق، مجموعه پیشتازبتن توانسته است با تمرکز بر اصل رضایت مشتری بر اساس الگوهای نوین جهانی و مطابق با نیاز مشتریان، اعتبار ویژه ای در این صنعت کسب نماید.

CONTACT WITH US

+880 1718 542 596

info@bdthemes.com