فاز 2 بیمارستان آتیه

فاز 2 بیمارستان آتیه (مجری: شرکت پایا سازه پاسارگاد)

بتن رده مقاومتی C30

بتن خود تراکم SCC

بتن نفوذ ناپذیر (آب بند)

بتن ضد اشعه X (بتن سنگین)

CONTACT WITH US

+880 1718 542 596

info@bdthemes.com