کسب مقام اول مسابقات بتن پر مقاومت و EPD (محافظ تخم مرغ )

کسب مقام اول مسابقات بتن پر مقاومت و EPD (محافظ تخم مرغ )

 ......................................................................................................................................................................

شرکت تولیدی- تحقیقاتی پیشتاز بتن روز ، در راستای همکاری دانشگاه با صنعت در مسابقات دانشجویی ، پس از کسب مقام اول مسابقات EPD در سال های 97-98 این بار نیز در سال 99 ، همزمان با همایش روز بتن در تاریخ 15 مهر با همکاری دانشگاه های کشور توانست مقام اول بتن پر مقاومت و EPD  را کسب نماید .

Image Gallery

CONTACT WITH US

+880 1718 542 596

info@bdthemes.com