مراسم اهدای لوح واحد نمونه استان تهران درسال1399

مراسم اهدای لوح واحد نمونه استان تهران درسال1399 

 

پیشتاز بتن به یاری خداوند منان و اتکا به دانش و ارتقا روزافزون و همراهی مشتریان وفادار ، موفق به کسب عنوان واحد نمونه استاندارد استان تهران گردید و مراسم اهدای لوح در آبانماه امسال با حضور مدیرعامل محترم شرکت ، آقای محمدرضا شعیبی و مدیران دیگر واحدهای نمونه استان تهران  برگزار گردید. در این مراسم  لوح استاندارد توسط ریاست محترم سازمان ملی استاندارد ایران سرکار خانم نیره پیروزبخت و مدیرکل استاندارد استان تهران ، جناب  آقای دکتر محمودرضا طاهری به مدیران واحدهای نمونه اهدا گردید.

Image Gallery

CONTACT WITH US

+880 1718 542 596

info@bdthemes.com