مراسم بزرگداشت عاشورا

                                                                مراسم بزرگداشت عاشورا

 ......................................................................................................................................................................

- مراسم نذری محرم طبق رسم هر ساله ، امسال هم با حضور آقای شعیبی ، مدیریت مجموعه و جمعی از همکاران برگزار شد

CONTACT WITH US

+880 1718 542 596

info@bdthemes.com