ایران مال

بتن با رده مقاومتی C40، C50 و C60

بتن خودتراکم SCC

بتن الیافی ویژه کف سازی

بتن نفوذ ناپذیر (آب بند)

بتن پاتیناژ جهت سیکل سرما ( کف سازی بدون درزه)

CONTACT WITH US

+880 1718 542 596

info@bdthemes.com