کنترل و کیفیت نام پیشتاز بتن روز همواره با کیفیت همراه می شود از این رو به پاسداشت اعتماد مشتریان و در جهت تضمین کیفیت محصول این واحد بر تمامی روند تولید تا تحویل نظارت دارد. این شرکت با بهره گیری از نیروهای کارآزموده و تهیه تجهیزات مورد نیاز همگام…

CONTACT WITH US

+880 1718 542 596

info@bdthemes.com