پرسش1:

چرا باید از روان کننده ( کاهنده های آب) در بتن استفاده کنیم ؟

پاسخ1:

برای پاسخ بهتر به این سوال بهتر است ابتدا به این پرسش پاسخ دهیم " چرا امروزه منشی ها باید از کامپیوتر استفاده کنند؟!"

شاید به نظر عجیب بیاید اما منطق این دو سوال مشابه است. تصور کنید منشی ها هم چنان از پوشه های متعدد و دفتر نویسی برای پیش برد امور اداری استفاده می کردند و این مورد را کنار بیشتر شدن کار ها و پیچیده تر شدن امور اداری در نظر بگیرید. نتیجه استفاده نکردن از کامپیوتر، کاهش سرعت انجام کار ها، کاهش بهره وری و ایجاد خطا های زیاد می بود.

امروزه با افزایش مصرف بتن و پیچیده تر شدن نیاز پروژه ها ، برای مثال تغییر کاربری خانه ها به برج ها و مغازه ها به هایپر مارکت ها، در صنعت بتن دیگر روش های سنتی کارآمد نیست و اینجاست که افزودنی های بتن برای تسهیل شرایط وارد میدان می شوند. در این میان کاهنده های آب دقیقا کاری را انجام می دهند که از نامشان پیداست "کاهش آب مصرفی در بتن".

به طور کلی کاهش میزان آب در طرح اختلاط بتن رابطه مستقیمی با افزایش مقاومت فشاری و کششی، افزایش دوام، کاهش نفوذ پذیری، کاهش احتمال ترک خوردگی و کاهش میزان شرینکیج، دارد و هم چنین افزودنی های کاهنده آب به ما این امکان را می دهند که با میزان آب کمتر، بتنی کارپذیر تر و با رئولوژی بالاتر داشته باشیم.

پس به سادگی می توان گفت که امروزه استفاده از روان کننده ها در بتن نه تنها یک انتخاب هوشمندانه است بلکه یک ضرورت برای صنعت بتن می باشد.

پرسش2:

آیا می توان از چند ماده افزودنی به صورت همزمان در بتن استفاده کرد ؟

پاسخ2:

افزودنی های مختلف خواص متفاوتی را در بتن ایجاد می کنند و گاهی ساختار شیمیایی و اثرگذاری آن ها با هم در تضاد است یا استفاده همزمان آن ها با هم در روند بهبود کار اختلال  ایجاد می کند. اما این به این معنی نیست که به هیچ وجه نباید از چند افزودنی هم زمان استفاده کرد بلکه در صورت شناخت کامل از ساختار و اثرات افزودنی ها می توان بر اساس نیاز پروژه از چند افزودنی استفاده کرد. از همین رو واحد تحقیق و توسعه پیشتاز بتن پیش از استفاده از هر گونه افزودنی تمامی شرایط و اثرات آن را بررسی می کند و مشاوره های لازم جهت استفاده از آن ها را خواهد داد.

CONTACT WITH US

+880 1718 542 596

info@bdthemes.com