معرفی مرکز تحقیق و توسعه پیشتاز بتن روز

   کنترل و کیفیت

نام پیشتاز بتن روز همواره با کیفیت همراه می شود از این رو به پاسداشت اعتماد مشتریان و در جهت تضمین کیفیت محصول این واحد بر تمامی روند تولید تا تحویل نظارت دارد.

این شرکت با بهره گیری از نیروهای کارآزموده و تهیه تجهیزات مورد نیاز همگام با آزمایشگاه مورد تائید مشتریان آزمایشات فیزیکی و مکانیکی بتن جهت تضمین کیفیت محصول را انجام می دهد، همچنین نیروهای متخصص ما در تمامی مراحل تولید و اجرا در محل پروژه حضور می یابند تا علاوه بر نظارت دائمی، پاسخگوی مشتریان و کارفرمایان نیز باشند.

پیرو اهداف شرکت برای استفاده از فناوری های نوین معتقدیم پیوندی ناگسستنی میان شیمی و عمران برقرار است از این رو بر آن شدیم تا با تجهیز آزمایشگاه شیمی و استفاده از نیرو های متخصص، در زمینه استفاده از افزودنی های بتن پیشتاز باشیم. در این واحد تمامی افزودنی های مورد نیاز پروژه ها از پیش مورد بررسی قرار گرفته و به صورت مستمر با معیار های استاندارد تطبیق داده می شود.

 خط مشی کیفیت

شرکت پیشتاز بتن روز در راستای کسب رضایت مشتری همواره استفاده از بهترین مواد اولیه و کارآزموده ترین نیروها را در جهت کسب بهترین کیفیت سرلوحه کار خود قرار داده است. حرکت در راستای استاندارد های ملی و بین المللی به عنوان نقشه راه ترسیم گشته و سعی بر این است که همواره در این مسیر حرکت نمائیم. در این مجموعه تولیدی و تحقیقاتی بخش های کنترل کیفیت، تحقیق و توسعه، تولید، فروش، انبار، مالی و اداری همگام با یکدیگر در جهت اهداف زیر می کوشند

 1. تولید محصول با بالاترین کیفیت در جهت کسب رضایت مشتری
 2. تامین تمام یا بخش عمده ای از نیاز های پروژه ها در رابطه با بتن و فناوری های مرتبط با آن
 3. استفاده از فناوری های نوین در تولید محصولات
 4. ارتقا سطح علمی و کاری مجموعه و کارکنان

تحقیق و توسعه

شرکت پیشتاز بتن روزسعی دارد همواره در جهت ارتقا محصولات و استفاده از دانش و فناوری های نوین پیشگام باشد و از این رو با گسترش مجموعه های تحقیقاتی و بهره گیری از دانش نیرو های کارآزموده در زمینه های مختلف اعم از عمران، زمین شناسی و شیمی سعی در پیش برد همه جانبه این مهم دارد، هم چنین این واحد در ارتباط مستقیم با مراکز علمی و دانشگاه ها می باشد و با شرکت در سمینار ها و همایش های تخصصی همواره در جهت پیشرفت گام بر می دارد.

متخصصین ما در زمینه های مختلف متناسب با نیاز جامعه هدف در حال انجام پروژه های تحقیقاتی می باشند که بسیاری از این پروژه پس از طی کردن مسیر پژوهشی وارد مرحله عملیاتی شده اند. در زیر چندی از دستاورد های واحد تحقیق و توسعه و کنترل کیفیت آمده است.

 1. انجام آزمایش های کیفی و تحقیقاتی بر روی انواع بتن و عملیاتی سازی آن ها اعم از بتن خودتراکم، بتن سنگین، بتن نفوذناپذیر، بتن الیافی و ...
 2.  ارتقا دانش فنی در ساخت بتن های خاص.
 3.  انجام آزمایش های کیفی و تحقیقاتی بر روی انواع سنگدانه اعم از سنگدانه های خاص معدنی برپایه های هماتیت و باریت.
 4.  انجام آزمایش های کیفی و تحقیقاتی بر روی انواع افزودنی های بتن نظیر فوق روانساز ها، انواع آب بندها، کاهنده های شرینکیج و ....
 5.  انجام آزمایش های کیفی و تحقیقاتی بر روی انواع سیمان.

آزمایشات تخصصی مرکز تحقیق و توسعه و کنترل کیفیت

آزمایشات سنگدانه

حدود 70 درصد حجم بتن را سنگدانه ها تشکیل می دهند از این رو تاثیر بسیار زیادی بر کیفیت بتن تازه و بتن سخت شده دارند. برای ساخت بتنی با کیفیت مطلوب سنگدانه های مصرفی باید با استاندارد ISIRI302 مطابقت داشته باشد. از این رو با تجهیز آزمایشگاه بخش عمده ای از آزمایشات مربوط به سنگدانه در این مرکز به شرح زیر انجام می پذیرد.

 •  وزن مخصوص
 •  دانه بندی
 •  هم ارزی ماسه ای
 •  درصد ذرات زیر الک 200
 •  درصد جذب آب
 •  رطوبت کل سنگدانه
 •  کلوخه های رسی
 •  تطویل و تورق
 •  درصد شکستگی

آزمایشات سیمان

سیمان یکی از مهم ترین اجزا بتن است که بخش عمده ای از ایجاد مقاومت و دوام را در سازه بر عهده دارد. از این رو آنالیز مستمر کیفیت سیمان های مصرفی بسیار مهم است. در این آزمایشگاه به منظور کنترل کیفیت سیمان مصرفی آزمایشات زیر به صورت مستمر انجام می شود.

 •  درصد غلظت نرمال
 • گیرش اولیه و ثانویه سیمان
 •  تعیین نرمی سیمان
 •  تعیین وزن مخصوص

هم چنین مقاومت انواع سیمان به طور مستمر در انواع طرح های بتن در آزمایشگاه سنجیده می شود.

آزمایشات افزودنی ها

در این مرکز مشاوره های تخصصی جهت استفاده از انواع افزودنی متناسب با نوع پروژه داده می شود و تمامی افزودنی ها با توجه به استاندارد ها از نظر کیفیت مورد بررسی قرار می گیرند. برخی آزمایشات اولیه جهت کنترل کیفیت افزودنی ها به شرح زیر انجام می گردد.

 •  تعیین وزن مخصوص
 •  تعیین درصد جامد
 •  تعیین عدد قلیایی

متناسب با نوع افزودنی و استاندارد مربوطه تمامی آزمایشات جهت کنترل کیفیت افزودنی بر بتن نیز انجام می شود. که چندی از آن ها در زیر آمده است.

 •  تعیین افزایش کارپذیری و روانی بتن تازه از طریق آزمایش اسلامپ
 •  تعیین مقدار هوای ایجاد شده دربتن از طریق آزمایش میزان هوا
 •  تعیین تاثیر افزودنی ها بر گیرش سیمان ها از طریق آزمون ویکات
 •  تعیین تاثیر افزودنی ها بر مقاومت فشاری نمونه ها
 •  تعیین تاثیر افزودنی ها بر میزان نفوذ آب در بتن

آزمایشات مربوط به بتن تازه و سخت شده

مرکز کنترل کیفیت و تحقیق وتوسعه پیشتاز بتن روز مشاوره طرح اختلاط جهت انواع پروژه ها را انجام می دهد و آزمون های کارگاهی مربوط به هر طرح طبق استاندارد ها انجام می شود. تعدادی از این آزمایشات در زیر آمده است.

 •  تعیین مقاومت فشاری، خمشی و کششی در آزمونه های بتنی
 •  تعیین میزان جمع شدگی و خزش بتن
 •  تعیین جرم مخصوص ، بازدهی و مقدار هوای (وزنی) بتن
 •  آزمایش اسلامپ
 •  تعیین مقدار هوای بتن تازه (فشاری)
 •  ساخت و عمل آوری آزمونه های بتنی در کارگاه
 •  جریان اسلامپ بتن خودتراکم
 •   آزمایش قابلیت عبور (حلقه J)
 •  آزمایش جعبه L( بتن خود تراکم)
 • آزمایش قیفV( بتن خود تراکم)
 • آزمایش قیف U( بتن خود تراکم)
 • آزمایش عمل آوری تسریع شده بتن
 • آزمایش جذب آب سطحی اولیه بتن
 •  تعیین مدول استاتیکی و دینامیکی آزمونه های بتنی
 •  تعیین مقاومت بتن درجا با آزمون غیر مخرب چگش اشمیت
 •  ساخت مدل های عددی برای بتن های توانمند
 •  ساخت مدل های عددی برای بتن های حجیم، تهیه و ارزیابی پروفیل حرارتی و ریسک ترک خوردگی

فعالیت های تولیدی - تخصصی

در این مرکز مشاوره، طراحی و تعیین مشخصات بتن های مختلف صورت می گیرد در زیر بخشی از توانایی های تولیدی این مرکز امده است که در بسیاری از پروژه ها عملیاتی شده است.

 •  بتن خودتراکم SCC و Slump Flow
 • بتن سنگین با سنگدانه های هماتیت، باریت و ....
 •  بتن الیافی با الیاف فولادی، پروپیلن، شیشه ای و ...
 •  بتن پر مقاومت
 •  بتن نفوذ ناپذیر با استفاده از فناوری های مختلف و نوین
 •  بتن مقاوم در برابر سایش و کف
 •  بتن سبک ( سازه ای و غیر سازه ای)
 •  بتن با فناوری مغناطیسی
 •  بتن خود ترمیم شونده و خود تمیز شونده
 •   بتن با فناوری نانو و رنگی

CONTACT WITH US

+880 1718 542 596

info@bdthemes.com