ارتباط صنعت با دانشگاه

رشد علمی و ارتباط مفید میان پروژه های علمی و صنعت یکی از اهداف بلند مدت شرکت پیشتاز بتن روز است. از همین رو این مجموعه کوشیده تا با برقراری ارتباط با دانشگاه های برتر کشور زمینه همکاری و رشد همه جانبه در بحث علم بتن را ایجاد نماید. این شرکت در زمینه پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا مرتبط با بتن در حال حاضر با دانشگاه های تهران، آزاد شهر قدس، علوم تحقیقات و .... در ارتباط است و در نظر دارد تا این زمینه همکاری را در سایر دانشگاه ها نیز گسترش دهد.

این شرکت از سال های قبل در زمینه مسابقات بتن با همکاری دانشجو های دانشگاه های مختلف، فعالیت خود را آغاز کرده است و سال 98 موفق به کسب مقام اول در مسابقات سازه محافظ تخم مرغ در همکاری پیوسته با دانشجویان دانشگاه شهر قدس شد. با افزایش تجهیزات و دانش علمی این شرکت در نظر دارد تا در سال جاری در سه بخش مسابقات سازه محافظ تخم مرغ، بتن مکعبی و بتن پر مقاومت با همکاری دانشگاه های مختلف، شرکت نماید.

این شرکت آمادگی کامل جهت همکاری در پروژه های تحقیقاتی و مقالات  در زمینه های مرتبط با علم بتن را دارد و پیش از این نیز با واحد های علمی مختلفی از جمله پژوهشگاه پلیمر ایران در زمینه سنتز افزودنی های خاص پلی کربوکسیلاتی و مراکز تحقیقاتی دیگر، همکاری هایی داشته است. این شرکت در نظر دارد که این همکاری ها را بیش از پیش گسترش دهد.

CONTACT WITH US

+880 1718 542 596

info@bdthemes.com