در سال 98 دانشگاه ها با همکاری واحد تحقیق و توسعه شرکت پیشتاز بتن روز موفق به کسب رتبه اول در مسابقات دانشجویی سازه محافظ تخم مرغ شد. در سال جاری نیز این شرکت قصد دارد تا در این بخش و دو بخش دیگر همکاری لازم با دانشگاه ها را…

CONTACT WITH US

+880 1718 542 596

info@bdthemes.com