مسابقات ACI (انجمن بین المللی بتن، شاخه ایران)

 

در سال 98 دانشگاه ها با همکاری واحد تحقیق و توسعه شرکت پیشتاز بتن روز موفق به کسب رتبه اول در مسابقات دانشجویی سازه محافظ تخم مرغ شد. در سال جاری نیز این شرکت قصد دارد تا در این بخش و دو بخش دیگر همکاری لازم با دانشگاه ها را جهت شرکت در این مسابقات داشته باشد .

هدف این مسابقه افزایش دانش فنی دانشجویان و تبدیل دانش تئوری به دانش عملیاتی می باشد که  در آن نیاز است تا سازه ای طراحی گردد که هم وزن تعیین شده را داشته باشد و هم پس از شکست هیچ آسیبی به تخم مرغی که زیر آن وجود دارد وارد نشود. در این مسابقه تخم مرغ استعاره از جان انسان است و زمینه ای است تا با دوام ترین و ایمن ترین نوع سازه ها شناسایی گردند .

در زیر عکس های حضور دانشجویان برای مسابقات سال جاری با مشاوره دکتر میروحید حسینی، رئیس واحد تحقیق و توسعه شرکت پیشتاز بتن روز، آمده است.

 

CONTACT WITH US

+880 1718 542 596

info@bdthemes.com